Et lass med bjørketømmer

DSC07816

Bjørketømmer

For mange kan det å hogge ved være et lystbetont arbeid som gir god mosjon – både for kropp og sjel. Hvis man skal ha mye tømmer, gjør skogsmaskiner det meste av jobben. Uansett er det best å ligge en sesong på forskudd når man driver med vedhogst. Da får veden tilstrekkelig tid til å tørke før den skal brukes i ildstedet. Dersom veden hogges samme år som den skal brukes, bør hogsten være avsluttet innen utgangen av april, før sevja begynner å stige.

Vedfyring er et godt alternativ til oppvarming av norske hus; ved er en fornybar ressurs og ved forurenser lite hvis man fyrer riktig.

Her er noen enkle fyringstips: 
– Bruk tørr ved (under 20 % fuktighet)
– Fyr med god trekk i ovnen, særlig under opptenning og påfylling av ved
– Tilpass mengden med ved til varmebehovet
– Ikke fyll ovnen om kvelden og sett ned trekken (fare for pipebrann og utslipp av partikler)
– Brenn aldri trykkimpregnerte materialer, plast eller sponplater (giftige gasser)
– Nye rentbrennende ovner utnytter veden bedre og gir mindre utslipp

I januar fikk vi tilkjørt et stort lass med bjørkeved – 38 kubikkmeter totalt. Når jobben med å kløyve stokkene er gjort, har vi totalt ca. 60 storsekker (1100 liter) med ved. Det tilsvarer nesten 70.000 kWh med varme.

Litt å henge fingrene utover vinteren…….

Kilde: http://www.norskved.no

DSC07777

38 kubikkmeter bjørkeved

 

DSC07802

Vedplassen vår

 

DSC07813

Tømmerstokkene er ca. 5 meter lange når de kommer på tømmerbilen

 

DSC07784

Hvor mange år?

 

DSC07806

 

DSC07805

Fyrer med ved.

Tømmer

En tidlig morgen i februar, kom det en tømmerbil med 38 kubikk bjørketømmer til oss. 38 kubikk med bjørk er veldig mange sekker med ved, og det tilsvarer ca. 70.000 kilowatt timer med varme.

Til eiendommen vår hører det med et område med skog. Noen år hogger vi trær fra egen skog. Det kan vi selge som tømmer, kløyve det til ved eller sende det videre til ei sag som lager materialer for oss. Kårboligen vår er bygd av tømmer fra egen skog, og da vi restaurerte deler av låven for et par år siden, kunne vi også bruke materialer fra egen skog. Når vi har hogd ned mye tømmer, er det viktig å plante nye trær slik at fremtidige generasjoner også kan ha glede og nytte av skogen.

Vedmaskinen

Hvert år kjøper vi altså et stort lass med bjørk som skal kløyves og pakkes i sekk. Heldigvis slipper vi å kløyve dette for hånd……. Det hadde tatt lang. Nå er det en vedmaskin som gjør det meste av den jobben.

Småsekker

Som dere ser, er all bjørken kløyvd opp, og gutta har deltidsjobb i maaange dager fremover. Alle vedkubbene skal pakkes ned i småsekker i løpet av våren – så når sommeren kommer, har vi mye flott ved til salgs, og gutta har tjent nok lommepenger til hele sommerferien.

Nærbilde - tømmer

Mønster

Traktor med tømmer

Veden kløyves

På toppen av kløyveren

Gylden ved

Gårdsgutten pakker

Gårdsgutt med vedsekk

Storsekker

Ved